Obchodní podmínky

Základní údaje

 

Prozovatel:

Martina Zímová, Dis., Lidická 1439/32, 32300 Plzeň

IČ:

IČ 87565226, neplátce DPH

 

 

Registrace:

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně

Telefon:

+420 605 913 241

Email:

info@fotopozadi-fotorekvizity.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby ČR:

670100 - 2208659401/6210

Číslo účtu pro bezhotovostní platby SR:

2900250776/8330 (platba v euro)

IBAN: CZ2920100000002900250776
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Variabilní symbol:

Číslo objednávky

 

 

Úvodní ustanovení

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fotopozadi-fotorekvizity.cz. Vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem

je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem

je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Objednávka zboží

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami uvedenými na www.fotopozadi-fotorekvizity.cz a dává svůj souhlas s jejich obsahem. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, jenž jsou oboustranně závazné. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenska. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka"). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu vychystané objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka vychystána zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy do 24 hodin od odeslání emailu odstoupit, pokud se však prodávající a kupující nedohodli jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, byla-li objednávka již uhrazena bankovním převodem.

 

 

Platební metody

Bankovní převod – zákazník uhradí cenu zboží prostřednictvím bankovního převodu na základě e-mailové výzvy a zboží je odesláno až po připsání celkové částky včetně poštovného na účet, není možné objednané zboží odeslat před obdržením celkové částky za objednávku s poštovným.

Platba na dobírku - u vybraného zboží je možné objednávku zaslat na dobírku, při koupi čelenek (z důvodu úpravy na míru) si prodávající vyhrazuje právo takovou objednávku na dobírku nezaslat.

Objednávky zasílané mimo Českou Republiku není možné zaslat na dobírku.

 

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele expedováno v co nejkratší době poštou, obvykle okolo 7-14 pracovních dnů od přijetí celkové částky za zboží na účet dodavatele. U zboží skladem je expedice během cca 3 dnů. V případě delší dodací lhůty je zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

 

Způsob dopravy

 

K přepravě zboží využíváme společnost Česká pošta, více informací o společnosti Česká pošta naleznete na www.cpost.cz.

Zásilky jsou odesílány jako doporučená zásilka, doporučený balíček, cenné psaní, balík do ruky, typ zásilky se řídí zvolenou cenou poštovného a obsahem zásilky.

 

Poštovné ČESKÁ REPUBLIKA

 

 Čelenky a drobné doplňky 60,- Kč (předem převodem) 120,- Kč (dobírkou)

 

 Kožešiny, dekorace, bedýnky, fotopozadí 139,- Kč (předem převodem) 189,- Kč (dobírkou)

 

Při nákupu zboží v hodnotě nad 3000 ,- Kč je poštovné a balné zdarma

 

 

Poštovné SLOVENSKÁ REPUBLIKA - nezasíláme na dobírku !!!

 

Ceny jsou uváděny v Kč, přepočítány na eura budou dle aktuálního kurzu ČNB, celková částka i s poštovným bude napsaná v poznámce v emailu potvrzujícím objednávku.

 

 Čelenky a drobné doplňky 129,- Kč

 

 Kožešiny, košíky, bedýnky, dekorace, fotopozadí 259,- Kč

 

Při nákupu zboží v hodnotě nad 6000 ,- Kč je poštovné a balné zdarma

Pro osvobození od platby poštovného je rozhodná cena po slevě a bez poštovného.

 

 

Převzetí zboží od dopravce

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta sleva nebo dodán nový výrobek. S převzetím zboží nakupující stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Záruční podmínky a reklamace, práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud se vada objeví v prvních 6 měsících ode dne nákupu, má se za to, že existovala již v době převzetí věci, a to za předpokladu, že to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak (§ 616 občanského zákoníku).
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, v této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

 

Postup reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně (Martina Zímová, Lidická 1439/32, Plzeň, 32300) nebo elektronicky info@fotopozadi-fotorekvizity.cz), měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Dále uvede typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Zákonem stanovená délka nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace.V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy zasílaného zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 kalendářních dnů.

Reklamace se řídí těmito zákony: § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 605 a § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace:

Datum nákupu zboží:

Datum uplatnění reklamace:

Jméno a příjmení uplatňující reklamaci:

Adresa:

E-mail:

Číslo účtu:

Číslo faktury, ke které se reklamace vztahuje:

Název zboží, na které se reklamace vztahuje:

Počet kusů zboží, na které se reklamace vztahuje:

Popis vady:

1. vada kvantitativní (počet chybějících kusů):

2. vada kvalitativní (popis):

3. záměna (dodáno jiné zboží – popis):

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

 

Právo dodavatele na odstoupení od kupní smlouvy

 

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující zašle zboží zpět na adresu dodavatele (Martina Zímová, Lidická 1439/32, Plzeň, 32300), kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).  Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vyjímky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (čelenky vyrobené/upravené na požadovaný obvod hlavy)

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po převzetí zboží.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Martina Zímová
Lidická 1439/32
Plzeň 32300

Datum:
Oznamuji, že tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .
 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa kupujícího:

Ochrana a schromažďování osobních údajů spotřebitele

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech po neurčitou dobu.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na adresu info@fotopozadi-fotorekvizity.cz, pokud se strany nedohodnou jinak. Na emaily odpovídá prodejce kupujícímu v co nejkratším možném termínu.

 

Platnost obchodních podmínek

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem a to od 1.2.2017.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.


                                                   

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů